New Raleigh Campsite in Guizhou. Concrete, bamboo and stone

More information

Architects
Architectural Design Institute of South China University of Technology. Lead designer.- Zhang Zhenhui, Chen Weilu. Architecture.- Yang Haoteng, Sun. Qijie, Yang Xiaobo, Zhu Yuanzheng, Su Hao.
Collaborators
Landscape.- Guo Zhisheng; Structure: Wang Fan, Lai Zerong, Ning Chen, Luo Zhifeng. Water supply and drainage: Jiang Fan, Huang Weile. Electric.- Chen Weibin, Cai Wencheng. Floodlighting.- Ji Yanju, Ma Sengjie Cooperation, Architectural Design and Research Institute of Tsinghua University. Construction Manager.- Song Lifeng, Lu Weiqiang, Zhang Yijing, Lu Feng
Client
Raleigh China
Location
Pingqiao Village, Zhexiang Town, Zhenfeng County, Guizhou Province, China
Donor
Sheng Ye group
JUNG METALOCUS 01

Categories

Prev
Prev

Our selection