Cruzando el río de las Perlas por el Puente Haixin de Cantón

Más información

Arquitectos
Architectural Design & Research Institute of SCUT Co., Ltd. Arquitectos.- He Jingtang, Qiu Jianfa, Bao Ying.
Equipo de proyecto
Pei Zejun, Bao Huanhui, Cheng Xiaofei, Jiang Yaohui, He Jian, Chen Muqi, Huang Xueying, Li Kaixin, Su Hao, Guo Yuanxiang, Shen Xuelong, Zheng Yang, He Zhongsen, Lin Xianyong, Luo Huiling, Li Jiawen, Zhong Yingtao, Wei Ling, Liu Jing, Cen Hongjin, Guan Baoling, Cen Xiaoyun.
Colaboradores
Estructuras e Ingeniería Municipal.- Guangzhou Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.
Iluminación.- Beijing Tongheng Heming Lighting and Acoustics Institute Co., Ltd.
Cliente
Guangzhou Construction Investment and Development Co., Ltd.
Constructora
China Railway Guangzhou Engineering Bureau Group Co., Ltd.
Dimensiones
198m x 56m x 15m.
Localización
Ciudad de Cantón, Guangdong, China.
Fotografía
Zhan Changheng, Yao Li, Du Hualin, Pei Zejun, Ma Minghua.

He Jingtang, Qiu Jianfa, Bao Ying. Architectural Design and Research Institute of SCUT Co., Ltd

Architectural Design & Research Institute of SCUT Co., Ltd. (SCAD), founded in 1953, is one of the earliest Class-A design research institutes established by top universities in China.

SCAD has been devoted to architectural design practices for over 40 years and has gained a reputation in a wide range of project typologies such as cultural, educational, super high-rise, sports, exhibition, residential, and transportation buildings. Some of the institute's notable works include the China Pavilion at Expo 2010 in Shanghai, the Memorial Hall of the Victims in Nanjing Massacre by Japanese Invaders (Phase III), China(Hainan)Museum of the South China Sea.
JUNG METALOCUS 01

Categorías

Prev
Prev

Nuestra selección