Crossing The Pearl River on Guangzhou Haixin Bridge

More information

Architects
Architectural Design & Research Institute of SCUT Co., Ltd. Lead architects.- He Jingtang, Qiu Jianfa, Bao Ying.
Project team
Pei Zejun, Bao Huanhui, Cheng Xiaofei, Jiang Yaohui, He Jian, Chen Muqi, Huang Xueying, Li Kaixin, Su Hao, Guo Yuanxiang, Shen Xuelong, Zheng Yang, He Zhongsen, Lin Xianyong, Luo Huiling, Li Jiawen, Zhong Yingtao, Wei Ling, Liu Jing, Cen Hongjin, Guan Baoling, Cen Xiaoyun.
Collaborators
Structure and Municipal Engineering Design.- Guangzhou Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.
Floodlighting Design.- Beijing Tongheng Heming Lighting and Acoustics Institute Co., Ltd.
Client
Guangzhou Construction Investment and Development Co., Ltd.
Builder
China Railway Guangzhou Engineering Bureau Group Co., Ltd.
Size
198m x 56m x 15m.
Location
Guangzhou City, Guangdong Province, China.
Photography
Zhan Changheng, Yao Li, Du Hualin, Pei Zejun, Ma Minghua.

He Jingtang, Qiu Jianfa, Bao Ying. Architectural Design and Research Institute of SCUT Co., Ltd

Architectural Design & Research Institute of SCUT Co., Ltd. (SCAD), founded in 1953, is one of the earliest Class-A design research institutes established by top universities in China.

SCAD has been devoted to architectural design practices for over 40 years and has gained a reputation in a wide range of project typologies such as cultural, educational, super high-rise, sports, exhibition, residential, and transportation buildings. Some of the institute's notable works include the China Pavilion at Expo 2010 in Shanghai, the Memorial Hall of the Victims in Nanjing Massacre by Japanese Invaders (Phase III), China(Hainan)Museum of the South China Sea.

Categories

Prev
Prev

Our selection