Nanchang Sinic Center by Shanghai Tianhua Architecture Planning & Engineering

More information

Architects
Shanghai Tianhua Architecture Planning & Engineering. Lead Architects.- Yi Chen (Porject controlling), Yang Zhan, Ben Liu
Design Team
Junyan Shen, Zhiqiang Huang, Suyang Li, Xiaojiao Pan, Weifu Yuan, Xiuqian Jiang
Collaborators
Interior Design.- CityGroup Design Co.,LTD. Landscape Design.- L&A Design. Architecture Producing Group.- Jifeng Zhang, Xianyue Huang, Guohua Yang. Structural Design.- Weixing Li, Hong Qu, Shihua Xie, Jun Hu, Xiaolian Zhang, Xinran Xu
Location
300th Jinhuan Rd, Xihu Qu, Nanchang, China
Area
90,895.0 sqm
Dates
2017

Categories

Prev
Prev

Our selection